5 Followers

Name Score Folds Average
Laraighn 16 11 1.45
ponpon 12 10 1.2
correcthorse 12 10 1.2
osraizon 14 11 1.27
BirdieBees 12 10 1.2