37

ράφεις μπορεί να προκαλέσει

 • ράφεις μπορεί να προκαλέσει θυμό σε άλλους, ή χαρά. Μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. "Ana πήρε Τι γτο μαγι�

  4
 • If in anger you know it's not fun if in joy you know it isn't in grief. Fortunately Ana was the fun loving type who never caused grief to her parents. Instead she liked to eat

  4
 • twenty Polish krakowskas every evening. Soon enough, her krakow addiction became a financial burden to her parents and they were forced to evict her from the residence.

  4
 • This was a mistake. One night, she returned with an entourage of Polish gangsters. They forcibly evicted her parents and used the house as a den for synthesising various narcotics.

  4
 • Subsequently they consumed said narcotics while synthesizing fresh new tracks on her parents old dusty hammond organ and some pots from the kitchen. "this shit lit!" mused a pole.

  4
 • In the morning, it all sounded like shit, but the stoners fooled themselves into thinking they had put in effort, and the agents had to release SOMETHING. White kids buy anything.

  4
 • Well, the ones with money do, and the agents knew this. So they released the recording, entitled "Sounds Like Crap", and made 3 million dollops the first day. Critics hailed it as

  4
 • crème de la connerie (crap at its best). You would have to be completely tone def to appreciate “Sounds Like Crap,” but we applaud the artist’s honesty and highly recommend it to

  3
 • Crap aficianados who like theirs hot & juicy. But isn't that all of us? People around me seemed to be taking my rhetorical question seriously. Was hot & juicy in all of us? Having

  3
 • mistreated my brain’s neurons and protons beyond any instant repair, I discovered a cool spot beneath a poison oak bush, and there I lay me down to rest upon a mound of fire ants.

  3

0 Comments

Want to leave a comment?

Sign up!